בת ודני חגגו איחוד מרגש במיוחד, שניהם בני מעל 40 והתחתנו בתוך פחות מחודשיים. אפשר להגיד שחלק נכבד מהמשפחה של החתן, שלא מזמן עשה עלייה מאיטליה, הכירה את הכלה פנים אל פנים רק ביום החתונה ולהיפך. אני מאוד התרגשתי.
Bat & Danny celebrated a very exciting unity, both are over 40 and got married within less than two months. Most of Danny's Italian family met Bat on the wedding day for the first time. It was quite moving.