top of page

הסדנאות של עמותת דרייב

 

את הסדנאות של עמותת דרייב אני מלווה כבר שנים. אני מצלמת פורטרטים לאנשי הצוות, סדנאות הכשרה למדריכים, הדרכות לבתי ספר וגופים ממשלתיים ומפגשים שונים של העמותה, שאגב מלמדת את תורת המוטיבציה, בדרך כלל במקומות נעימים ומיוחדים. אין ספק, שפרט לאהבה שאני רוכשת לאנשי הצוות המקסימים, אני תמיד יוצאת מלאה במוטיבציה מההדרכות.

bottom of page