top of page

מפגש צילומים לרקע פריחת השקדיות

בוקים אישיים, רומנטיים וצילומי משפחה

almondblossom-engagement-07.jpg
almondblossom-engagement-11.jpg
almondblossom-engagement-08.jpg

נחגוג את פברואר 2019 בשדות הקסומים של כפר תבור בהפקות וצילומים על רקע הפריחה הלבנבנה-ורדרדה של עצי השקד.  

almondblossom-engagement-09.jpg

התמונות אינן שלי והן לשם המחשה ורעיונות בלבד*

bottom of page