משה ושרון בחרו בעיר הקודש לאיחוד המקודש שלהם. לשניהם יש כבר לא מעט ילדים מנישואין קודמים, הוא מברזיל והיא מהונגריה, והם דומים ומסתדרים טוב ממש באורח פלא. את החתונה הם קיימו במלון המלך דויד שהוא הפייבוריט שלי לחתונות קטנות.
Moshe & Sharon picked the holy city of Jerusalem for their holy matrimony. Both are with lots of kids from previous marriages, she is from Hungary and he is from Brazil, and the wedding took place at the King David hotel and around.
2sm

1sm

9sm

3sm

11sm

13sm

12sm

6sm

14sm

8sm

15sm

16sm

4sm

7sm

5sm

10sm